4

LEER- ONDERSTEUNING

Elk kind ontwikkelt volgens een eigen plan, op een eigen ritme. Net zoals het ene kind al stapt op 10 maanden en het andere pas op 18 maanden, zegt ons ritme niets over onze intelligentie. Belangrijker zijn de ontwikkelingsfases die doorlopen moeten worden . Problemen met aandacht, planning, lezen, schrijven, rekenen enz… kunnen op eender welk moment in ons leven aangepakt worden. Vaak worden de etiketten ADHD, ADD, ASS ( autisme), dyslexie enz …gebruikt om  leerproblemen aan te duiden. Een “Mesker”-test kan uitwijzen of die problemen al dan niet veroorzaakt worden door het overslaan van een bepaalde ontwikkelingsfase. Wanneer dit het geval is, kan alles met begeleiding bijgestuurd worden. Voor deze test en begeleiding kan je bij mij terecht.

  • Lezen
  • Schrijven
  • Rekenen
  • Aandacht
  • Autisme