Mother helping her son writing first letters

Pierre Mesker was neuroloog-psychiater te Maastricht, helft vorige eeuw. Hij bracht 3 vernieuwende concepten naar voor in verband met de handmotoriek. Omdat het over concepten ging, werd zijn visie in de jaren 1980 verworpen. Doch begin deze eeuw (2003-2009) werden zijn hypotheses grondig onderzocht in twee complexe studies.

Om te leren lezen en schrijven maken onze handen een bepaald rijpingsproces door, net zoals met lopen (waarbij kinderen soms al aan 10 maand lopen, anderen pas op 18 maand). Ook handen kennen ook een langzame rijping. Problemen doen zich voor wanneer kinderen vroeger dan hun persoonlijke rijping leren lezen en schrijven. Dit kan zich uiten op vele vlakken zoals moeilijkheden met schrijven, begrijpend lezen, omkeringen letters/cijfers, moeilijk een verhaal kunnen navertellen, geen afstanden of inhoud kunnen inschatten, zwakke woordenschat, moeite met planning, organisatie, enz. Vaak hebben ze ook last van schijn- dyslexie.

Mesker ontwikkelde “het bord” als instrument waarbij het rijpingsproces na onderzoek zichtbaar wordt. Het bord wordt ook gebruikt om kinderen te begeleiden bij het sturen in hun rijping. De behandeling leidt tot betere schrijfbeweging, beter woordbegrip, gerichtere aandacht, betere planning, beter geheugen, enz.

Als je hier meer informatie wil inwinnen kan je dat vinden in deze boeken:
” De menselijke hand” Van en door Pierre Mesker zelf. https://www.bookshop.suyi.nl/books/de-menselijke-hand/
” Het schrijven : didactiek & behandeling van de stoornissen ” door W.van grunsven & Ch. Mjiokitjien https://literatuurplein.nl/detail/boek/het-schrijven-didactiek-en-behandeling-van-stoornissen-/1449239